Bronchus intrapulmonalis
Bronchy mají typický epitel dýchacích cest (1), pod kterým leží seromucinózní žlázky (5). Následující vrstvou (po hladkých svalech, které zde nejsou vidět, je fragment hyalinní chrupavky (2). V místě větvení bronchů (jako zde) jsou patrné shluky lymfatické tkáně (3). Spolu s bronchy se v plicích větví také větší cévy (4). Bílá pole okolo bronchů jsou plicní sklípky (6).

Bronchus intrapulmonalis
Kostru bronchů tvoří hyalinní chrupavky(1), jež jsou méně pravidelné než v průdušnici. Ve stěně se nacházejí seromucinózní žlázky(2) a snopečky hladkého svalu (4). Epitel vystýlající průdušky je víceřadý cylindrický s řasinkami(3). Okolo bronchu je plicní tkáň (5).

Bronchus intrapulmonalis
Kostru bronchů tvoří hyalinní chrupavky(1), jež jsou méně pravidelné než v průdušnici. Ve stěně se nacházejí seromucinózní žlázky(2) a snopce hladkého svalu (4). Epitel vystýlající průdušky je víceřadý cylindrický s řasinkami(3).