Hypofýza
Na nejmenším zvětšení je patrný světlejší zadní lalok, tzv. neurohypofýza - 1 a tmavší přední lalok tzv. adenohypofýza - 2. Oba laloky jsou od sebe odděleny tzv. lobus intermedius, který může obsahovat drobné cysty - 3, což jsou pozůstatky po dutině Ratkeho výchlipky.

Hypofýsa
Zatímco v neurohypofýze - 1, je patrno jen malé množství buněk, pituicytů, mezi nimiž jsou uložena nervová vlákna, adenohypofýza - 2, stejně jako lobos intermedius (který je vlastně součástí adenohypofýzy) - 3 obsahují několik typů buněk, produkujících různé typy hormonů.

Hypofýza
Při použití HE barvení není téměř možné od sebe jednotlivé typy buněk v adenohypofýze rozlišit. Jediné buňky, které se touto technikou nebarví jsou tzv. chromofóbní buňky, které jsou prekurzory ostatních, endokrinních buněk.

Hypofýza
Neurohypofýza při bližším pohledu obsahuje jen nervová vlákna, přivádějící sem z hypothalamu oxytocin a vasopresin, mezi kterými jsou k nalezení pituicyty, což jsou buňky gliového typu.