E2 Hypofysa
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

E2 Hypofysa
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

E2 Hypofysa
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

E2 Hypofysa
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

E2 Hypofysa
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

Hypofýza
PAS metoda obarví v hypofýze bazofilní buňky, tedy buňky produkující ACTH, TSH a FSH a LH. Ostatní buňky zůstanou neobarveny.

Podvěsek mozkový
PAS technika obarví basofilní buňky fialově a Oranž G obarví acidofilní buňky oranžově. Chromofóbní buňky zůstanou neobarveny.

Podvěsek mozkový
PAS technika obarví basofilní buňky fialově a Oranž G obarví acidofilní buňky oranžově. Chromofóbní buňky zůstanou neobarveny.

Podvěsek mozkový
PAS technika obarví basofilní buňky fialově a Oranž G obarví acidofilní buňky oranžově. Chromofóbní buňky - 1 - zůstanou neobarveny.
Zvětšení 40x