Nadledvina
Při malém zvětšení jsou na nadledvině dobře patrny její základní dvě části - kůra (2+3+4) a dřeň (5). Na povrchu je pak ještě pouzdro (1). Při bližším pohledu na kůru můžeme rozlišit tři zóny: zona glomerulosa (2), zona fasciculata (3) a zona reticulosa (4), které jsou od sebe odlišitelné podle průběhu buněčných trámců.

Nadledvina
Při pohledu na zevní část kůry vidíme pod pouzdrem (1) první vrstvu zonu glomerulosu (2). Nazývá se podle ohnutých sloupců buněk. Tyto buňky jsou typické steroidy produkující buňky a produkují mineralokortikoidy, především aldosteron.
Další vrstvou je zona fasciculata (3), jejíž trámce jsou paralelně běžící kolmo na povrch směrem ke dřeni. Buňky opět produkují steroidy a to především glukokortikoidy (kortisol), v menší míře též androgeny.
Částečně je zachycena i poslední vrstva zona reticulosa (4)

Nadledvina
Při pohledu na zevní část kůry vidíme pod pouzdrem (1) první vrstvu zonu glomerulosu (2). Nazývá se podle ohnutých sloupců buněk. Tyto buňky jsou typické steroidy produkující buňky a produkují mineralokortikoidy, především aldosteron.
Další vrstvou je zona fasciculata (3), jejíž trámce jsou paralelně běžící kolmo na povrch směrem ke dřeni. Buňky opět produkují steroidy a to především glukokortikoidy (kortisol), v menší míře též androgeny.

Nadledvina
Na zona fasciculata (1) navazuje zona reticulosa (2), jejíž buněčné trámce jsou vzájemně propleteny tak, že vytvářejí síť. Produktem této vrstvy jsou opět steroidní hormony, a to jak glukokortikoidy, tak androgeny.
Dřeň nadledvin (3) je tvořena úplně jinými buňkami. Tyto relativně velké buňky s velkým jádrem produkují adrenalin a noradrenalin.

Nadledvina
Na zona fasciculata (1) navazuje zona reticulosa (2), jejíž buněčné trámce jsou vzájemně propleteny tak, že vytvářejí síť. Produktem této vrstvy jsou opět steroidní hormony, a to jak glukokortikoidy, tak androgeny.
Dřeň nadledvin (3) je tvořena úplně jinými buňkami. Tyto relativně velké buňky s velkým jádrem produkují adrenalin a noradrenalin.