Slinivka břišní
Při použití metody PAS jsou v pankreatu obarveny exokrinní části. Endokrinní Langerhansovy ostrůvky jsou pak světlejší a lépe patrné (1)

Slinivka břišní
Při použití metody PAS jsou v pankreatu obarveny exokrinní části. Endokrinní Langerhansovy ostrůvky jsou pak světlejší a lépe patrné (1)

Slinivka břišní
Při použití metody PAS jsou v pankreatu obarveny exokrinní části. Endokrinní Langerhansovy ostrůvky jsou pak světlejší a lépe patrné (zde nejsou). Epitel vystýlající vývody exokrinní části se také nebarví, ale od ostrůvků je jasně rozlišitelný (2)

Slinivka břišní
Histochemický průkaz insulinu v tkáni pakreatu obraví B-buňky hnědě a jsou tedy snadno lokalizovatelné (1).

Slinivka břišní
Histochemický průkaz insulinu v tkáni pakreatu obraví B-buňky hnědě a jsou tedy snadno lokalizovatelné (1).

Slinivka břišní
Histochemický průkaz insulinu v tkáni pakreatu obraví B-buňky hnědě a jsou tedy snadno lokalizovatelné (1).