Intramembranózní osifikace
Masa v horní části snímku je vláknitá kost (1), jsou v ní vidět lakuny s osteocyty (2). Na povrchu této kosti jsou epiteloidně uspořádané osteoblasty (3) produkující osteoid, který později mineralizuje. Nemineralizovaný osteoid (4) je vidět pod osteoblasty jako červenější linie.