Metafyzární ploténka
Proces enchondrální osifikace. Zcela vlevo dole je zóna normální chrupavky (1), na ni navazuje zóna proliferační (2), kde se chondrocyty dělí. Tato zóna zaujímá levou třetinu snímku. Uprostřed, s velkými bílé prostory, je zóna hypertrofické chrupavky (3). Chondrocyty této zóny se zvětšují a resorbují intrateritoriální matrix. Zbylá okolní matrix kalcifikuje. Ve čtvrté zóně, zde pravá polovina snímku (4), dochází k prorustání cév z kosti (případně z periostu), Nazývá se proto zóna vaskulární invaze. Poslední zóna (5), zde zobrazená jen malým červeným okrskem přu pravém okraji snímku, je zóna osifikační. Zde dochází k šíření osteoprogenitorových buněk, tvorbě osteoidu a odstraňování zbylé chruzpavčité matrix.
Hematoxylin-Eozin + alciánová modř

Enchondrální osifikace
Tři poslední zóny enchondrální osifikace: levá polovina je zóna hypertrofické chrupavky (1), pravá polovina je zóna vaskulární invaze (2) a konečně růžový element u pravého okraje (3) je zóna osifikační, což je vláknitá kost.
Hematoxylin-Eozin + alciánová modř