Lamelózní kost
Osteony (1), v nichž probíhají cévy. Malá bílá místa jsou lakuny pro osteocyty (2) (ty na preparátu nejsou). Velká bílá místa jsou artefakty (trhliny) (3).

Osteon
Osteon s Haversovým kanálkem uprostřed (1). V osteony jsou videt koncetricky uspořádané lamely s prostory pro osteocyty (lakuny) (2). Velké bílé prostory jsou trhliny na preparátu (3).
Zvětšení: 40x

Osteon
Osteon při větším zvětšení. Z lakun vystupují drobné kanálky kolmé na lamely, kterými prostupují (1). Těmito kanálkyprocházejí výběžky osteocytů, kteří tak spolu komunikují.
Zvětšení: 100x