Děložní krček
Přechod jednovrstevného cylindrického epitelu děložního kanálu (1) do vícevrstevného dlaždicového kanálu ektocervixu (2). V průběhu přechodu ústí žlázky (3 - jedná o tzv. transformační zónu).

Fundus dělohy
Děložní tělo je tvořeno endometriem (1), které obsahuje žlázky a stroma, myometriem (2) - silným až 15mm, složeným pouze z hladké svaloviny, a perimetriem (mimo snímek) či parametriem.


Endometriální žláza
Endometriální žláza v sekreční fázi
Fetální období Žláza v sekreční fázi je stočená. Okolní stromální buňky se v případě oplození a nidace mění v buňky deciduální. Stroma taktéž obsahuje stočené arterioly.
Zvětšení: 40x