Jazyk - chuťový pohárek
Na "úpatí" hrazené papily jsou patrná světlé soudkovité pohárky. Jsou to receptory chuti.

Jazyk - chuťový pohárek
Dva chuťové pohárky. Je patrné, že se skládájí z několika buněk. V jednom pohárku jich jsou tři druhy. Buňky bazální, podpůrné a senzorické, ke kterým vedou nervová zakončení. Jedná se o sekundární receptory.

Dorsum jazyka
Hrazená papily jsou největší papily na jazyce člověka. Je jich kolem dvanácti a jsou rozloženy na hranici dorsa a kořene jazyka do linie tvaru V s hrotem mířícím do hltanu. V tomto hrotu je foramen ceacum.

Dorsum jazyka
Epitel na dorzu jazyka. Patrné jsou četné papily slizničního vaziva vybíhající proti epitelové vrstvě.

Kořen jazyka
Hranice mezi tonsila lingualis a ústní dutinou je tvořena vícevrstevným dlaždicovým epitelem nerohovějícím.
Zvětšení 40

Kořen jazyka
Na kořeni jazyka je uložena jazyková mandle - tonsila lingualis>. Je to okrsek lymfatické tkáně obsahující velký počet lymfocytů (malé kulaté tmavě se barvící buňky).

Kořen jazyka
Do brázdy okolo hrazené papily ústí (1) čistě serózní žlázky tzv. Ebnerovy žlázky(2). Jejich úkolem je vymývat brázdu a oplachovat chuťové pohárky (3), aby byly schopny reagovat na změnu chuti.
Uvnitř hmoty hrazené papily je patrný okrsek lymfatické tkáně (4).

Kořen jazyka
Hrazená papila (papila circumvallata). Na jazyku jich je kolem 12 v linii mezi hřbetem a kořenem jazyka.

Jazyk
Nitkovité papily na hřbetu jazyka.