Měkké patro
Epitel měkkého patra je vícevrstevný dlaždicový (1), který ho kryje ze strany orální a částečně i nasální. Tam přechází v typický epitel dýchacích cest (zde není patrné). Měkké patro dále obsahuje četné drobné slinné žlázy (2). Jsou to žlázky smíšené - seromucinózní.