Podčelistní žláza
Podčelistní žláza je smíšená seromucinózní žláza s převahou serózních oblastí (1). Dále jsou vidět světlé mucinózní části (2) a systém vývodů (3).

Podčelistní žláza
Podčelistní žláza je smíšená seromucinózní žláza s převahou serózních oblastí (1). Dále jsou vidět světlé mucinózní části (2) a systém vývodů (3). Zajímavými útvary v této žláze jsou tzv. Gianuzziho lunuly. Jsou to serózní aciny, které ve tvaru půlměsíce nasedají na mucinózní tubuly (4).