Podjazyková žláza
Tato žláza je smíšená seromucinózní slinná žláza s převahou mucinózních tubulů, na které nasedají serózní aciny. Při malém zvětšení převládá tedy světlejší zabarvení parenchymu (1), ve kterém jsou vidět systémy vývodů (2).

Podjazyková žláza
Mucinózní úseky mají tubulózní tvar (1), zatímco serózní jsou acinózní (2). Velký vývod (3) obsahuje sekret žlázy.

Podjazyková žláza
Mucinózní úseky mají tubulózní tvar (1), zatímco serózní jsou acinózní (2). Velký vývod (3) obsahuje sekret žlázy.