Z9 Oesophagus
zadny popis

Z9 Oesophagus
zadny popis

Z9 Oesophagus
zadny popis

Jícen
Tunica mucosa jícnu je tvořena vícevrstveným dlaždicovým nerohovějícím epitelem (1),vazivou vrstvou (lamina propria mucosae)(2) a vrstvou hladkých svalových buněk (lamina muscularis mucosae)(3). Pod sliznicí je uloženo podslizniční vazivo (4)obsahující cévní a nervové pleteně.

Jícen
Vnitřní povrch jícnu pokrývá slizniční vrstvy - tunica mucosa (1), pod níž je uloženo podlsizniční vazivo (2) s cévami a nervy. Další vrtvou tunica muscularis externa, kterou tvoří vnitřní cirkulární (3) a vnější longitudinální vrstva(4). V orální třetině jícnu je tato svalovina příčně pruhovaná, v aborální třetině je hladká. Zevní povrch jícnu v naprosté většině pokrývá tunica adventicia (5), jen krátkou abdominální část kryje tunica serosa.

Jícen
Epitelový kryt jícnu.
Zvětšení: 40x