Přechod jícen-kardie
V kardii dochází ke změně epitelů z vícevrstevného dlaždicového jícnu (1) do jednovrstevného cylindrického žaludečního, který vystýlá jak žaludeční jamky (2), tak žlázky (3).

Přechod jícen-kardie
V kardii dochází ke změně epitelů z vícevrstevného dlaždicového jícnu (1) do jednovrstevného cylindrického žaludečního, který vystýlá jak žaludeční jamky (2), tak žlázky (3).