Dvanácterník
Duodenum obsahuje pod sliznicí (1) v podslizničním vazivu Brunnerovy žlázy (glandulae duodenales)(2), což jsou rozvětvené tuboalveolární žlázky produkující především mucinózní sekret (proto jsou světlé). Tento sekret je vysoce alkalický a jeho úkol je neutralizovat kyselou tráveniny opouštějící žaludek.

Dvanácterník
Sliznice duodena vybíhá v drobné kyjovité ústvary zvané klky - villi (1), jež jsou kryty stejným epitelem jako zbytek střeva (jednovrstevný cylindrický). Mezi enterocyty jsou patrné světlé buňky pohárkové (2) produkujícíc hlen.