Tenké střevo
Tenké střevo má stejný stavební plán jako je obecná stavba trávicího ústrojí. Do lumen hledí jednovrstevný cylindrický epitel, pod ním je lamina propria mucosae a lamina muscularis mucosae (vše pod 1). Následuje podslizniční vazivo (2) s cévními kmeny a dvě vrstvy hladké svaloviny: vnitřní cirkulární (3) a zevní longitudinální (4) - mezi nimi bývá patrný plexus myentericus Auerbachi. Zvláštností tenkého střeva je trojúrovňové zvětšení vnitřního povrchu. První úroveň je patrná na nižších zvětšeních a jsou to plicae circulares Kerckringi, které zvětší povrch střeva asi třikrát. Na jejich tvorbě se podílí sliznice a podslizniční vazivo.

Tenké střevo
Druhou úrovní zvětšení povrchu střeva jsou klky - villi (1). Jsou to výběžky sliznice, které obsahují slizniční vazivo a snopečky hladkých svalových buněk. Jejich působením se porvch střeva zvětší asi desetkrát. Mezi klky ústí do lumen střeva krátké tubulózní Lieberkühnovy krypty (2). Jak klky tak krypty jsou kryty jednovrstevným cylindrický epitelem a jsou součástí sliznice. Podslizniční vazivo (3) je uloženo hlouběji.

Tenké střevo
Klk má na povrchu nezřetelný lem (1) - mikroklky, což je třetí úroveň expanze střevního povrchu, která zvětší povrch asi 20krát. Je zde patrná i Lieberkühnova krypta (2).

Tenké střevo
Detailní pohled na klk. Mikroklky - microvilli zvětšují střevní povrch cca 20krát. Uvnitř klku jsou vidět snopce hladkých buněk procházejících osou klku (2) a udržující tvar klku. Stejným směrem probíhají i krevní a lymfatické cévy.
Zvětšení: 40x

Tenké střevo
Trávicí systém
Intestinum tenue
Peroxidáza - Antiperoxidáza + Hematoxylin
Zvětšení: 20x