Tračník
V tračníku je sliznice kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem a tvoří ji Lieberkühnovy krypty (1), slizniční vazivo a svalová vrstva (3). Do slizniční vrstvy jsou vloženy drobné lymfatické uzlíky (2). V podslizničním vazivu (4) jsou cévní a nervové pleteně.

Tračník
Detailní pohled na epitelový kryt sliznice. Je patrná přítomnost Lieberkühnových krypt(1) a v nich jsou zřetelné světlé pohárkové buňky, produkující hlen.
Na epitelovou vrstvu navazuje svalová a vazivová vrstva sliznice (2).

Tračník
Hlen produkovaný pohárkovými buňkami je PAS pozitivní (1). Modrý, PAS negativní objekt ve středu snímku (2) je lymfatický uzlík.

Tračník
PAS pozitivní granula v příčně řízlých Lieberkühnových kryptách (1).

Tračník
Lieberkühnovy krypty (1) a lymfatická tkáň (2) v tlustém střevě.

Tračník
Lieberkühnovy krypty a lymfatická tkáň v tlustém střevě.

Červovitý přívěsek
Slizniční vrstva (1) obsahuje množství lymfatické tkáně. Svalovina má dvě vrstvy: cirkulární (2) a longitudinální (3). Zevní povrch je kryt serosou (4).

Červovitý přívěsek
Slizniční vrstva appendixu je kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem, který je zvrásněn Leiberkühnovými kryptami, které jsou přítomné v malém množství. Pod epitelem jë uloženo poměrně velké množství lymfatické tkáně (2).