Játra
Mezi centrální žílou (1) a jaterní triádou (2) jsou radiálně uspořádané trámce hepatocytů (3)

Játra
K centrální žíle (1) se sbíhají trámce hepatocytů (2). Jedná se o PAS barvení, hepatocyty jsou PAS pozitivní.