Žlučník
Stěna žlučníku má tři vrstvy: tunica mucosa (1) je zřasená, tunica muscularis (2) je tvořena hladkou svalovinou a na povrchu je v místě, kde není žlučník srostlý s játry, tunica serosa.

Žlučník
Sliznice žlučníku je kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem (1), pod nímž se nachází vazivová lamina propria mucosae (2). Pod ní je uložena poměrně tenká, plexiformně uspořádaná vrstva hladké svaloviny (3), patřící již k tunica muscularis.

Žlučník
Buňky jednovrstevného cylindrického epitelu mají na svém povrchu nečetné mikroklky (1). Pod epitelem je lamina propria mucosae, v níž probíhají cévy (2).

Žlučník
Mikroklky na povrchu epitelových buněk zvětšují jejich povrch, což slouží ke zpětné resorpci vody a tím k zahušťování žluči. Jádra epitelových buněk jsou uložena u baze. (1)
Zvětšení 40x