Slinivka břišní
Tmavé aciny (1) jsou složeny ze serózních buněk produkujících trávicí enzymy. Mezi nimi probíhají vazivová septa (2), kterými probíhají cévy. Různě mezi serózními - exokrinními aciny jsou uloženy endokrinní okrsky, světleji se barvící (3). Jsou to Langerhansovy ostrůvky - Insulae pancreaticae.

Langerhansův ostrůvek
Langerhansův ostrůvek (1) je světlejší oválný útvar uprostřed snímku. Zbylé tmavší části jsou exokrinní aciny (2), při levé části obrázku probíhá vazivové septum (3) a ve střední části dolního okraje je patrná větší céva (4). Menší cévy jsou rozesety v podstatě po celém obrázku.

Slinivka břišní
Buňky Langerhansových ostrůvků (1) jsou PAS negativní. Ostrůvky jsou proto světlejší než okolní exokrinní část (2).

Slinivka břišní
Langerhansovy ostrůvky jsou světlejší oblasti na snímku (1). Tmavší části jsou exokrinní aciny (2), žlutě je zobrazena krev (3). Červená jsou vazivová septa (4).

Langerhansův ostrůvek
Langerhansův ostrůvek je světlejší oblast na snímku (1). Tmavší části jsou exokrinní aciny (2), žlutě je zobrazena krev. Červená jsou vazivová septa.
Zvětšení 40x