Kůra ledviny
Z ledvinných glomerulů (1) vystupují proximální tubuly (2). Buňky vystýlající tyto kanálky jsou větší a na řezu jich tedy zastihneme méně. Protože obsahují množství transportních granul, jsou tmavší, než buňky vystýlající distální tubuly (3). Cévy (4) v kůře vydávají větve, které vedou do glomerulu (aa. afferentes).
Zvětšení: 40x

Kůra ledviny
Sběrací kanálky (1) odvádějí moč od glomerulů (1) do ledvinných kalichů.

Ledvina
Ledvinný glomerulus (1) s přiloženým distálním tubulem (2), na němž je patrná macula densa.
Zvětšení: 40x

Ledvina
Podélný řez dření ledviny. Probíhají zde sběrací kanálky přecházející do papilárních vývodu, Henleho kličky a cévy, především aa. rectae.

Glomerulum, macula densa
Uropoetický systém Ve střední část obrázku je ledvinný glomerulus. Buňky ohraničující glomerulus (1) jsou podocyty, obepínající krevní kapiláry. Tvoří viscerální pouzdro Bowmanova váčku. Parietální pouzdro tvoří ploché buňky (2), které v močovém pólu přecházejí do cylindrického epitelu proximálního tubulu (3). V blízkosti glomerulu se objevuje i distální tubulus, jehož buňky jsou zde vyšší a bazofilnější, vzniká tak macula densa (4).
Ren (nephros)
Weigert Van Gieson
Zvětšení: 400x

Ledvina
Patrny glomeruly (1) a množství převážně proximálních tubulů.