Stěna ureteru
Celá stěna ureteru. Přechodní epitel (1), dvě vrstvy svaloviny - longitudinální (2a) a cirkulární (2b), tunica adventitia (3).

Přechodní epitel
Přechodní epitel na sliznici močovodu (1). Pod epitelem je vidět vrstva hladké svaloviny (2).
Zvětšení: 40x