Varle
Ve varleti jsou vidět semenotvorné kanálky (1) a mezi nimi cévy a intersticiální buňky (2).

Varle
Ve varleti jsou vidět semenotvorné kanálky (1) a mezi nimi cévy a intersticiální buňky (2).

Varle
Semenotvorný kanálek s jednotlivými stádii vývoje spermií.
Zvětšení: 40x