Provazec semenný
Semenný provazec obsahuje ductus deferens (1), plexus pampiniformis (2), arteria testicularis (3) a další menší cévní a nervové větve.

Chámovod
Vrstvy chámovodu jsou epitel (1), tři vrstvy hladké svaloviny longitudinální (2a), cirkulární (2b) a opět longitudinální (2c), kterou chámovod komunikuje s vazivem ve funiculu (3)

Chámovod
Epitel vystýlající ductus deferenc je dvouřadý kubický až cylindrický (1), pod ním leží longitudinální (2) a cirkulární (3) vrstva haldké svaloviny.

Chámovod
Epitel vystýlající ductus deferenc je dvouřadý kubický až cylindrický (1), pod ním leží longitudinální (2) vrstva hladké svaloviny.
Zvětšení: 40x