Předstojná žláza
Prostata se skládá ze žlaz (1), produkujících prostatický sekret a z fibromuskulárního stromatu (2).

Předstojná žláza
Žlázový epitel(1) je jednovrstevný cylindrický. Přes basální laminu naléha na fibromuskulární stroma prostaty (2)