Axilla
Pod epidermis (1) a dermis (2) je pdkožní vazivo (3), v němž jsou přítomny vlasové folikuly (4).

Axilla
Vlasový folikul (1) v podkožním vazivu (2).

Axilla
Epidermis (1) a dermis (2). Epidermis proti dermis vybíhá v čepy, díky nimž jsou obě vrstvy pevněji spojeny.

Vlasový folikul
Vlastní vlas (1) má kolem sebe kutikuly (2) a zevní kořenovou pochvu (3). Krom těchto vrstev jsou i jiné, zde nezřetelné či nezastižené.

Axilla
Pod epidermis (1), v dermis (2) je množství žlaz různých typů (3). Při tomto zvětšení jsou jednotlivé typy nerozlišitelné.