Patrová mandle
Patrová mandle je kryta sliznicí s víceřadým cylindrickým epitelem. Pod bazální laminou tohoto epitelu je lymforetikulární vazivo(1), ve kterém jsou uloženy lymfatické folikuly s reakčními centry (2). Tato lymfatická tkáň bývá rozdělena vazivem (3), které přechází u baze tonsily v její pouzdro.

Patrová mandle
Jako u ostatních lymfatických orgánů i zde platí, že ve folikulech (1) převládají B-lymfocyty a v interfolikulárních oblastech (2) T-lymfocyty.