Brzlík
Brzlík je rozdělen vazovovými septy (1) na nepravé lalůčky (2+3), které spolu souvisejí dření (3). Okolo dřeně je tmavší kůra (2).

Brzlík
Kůra thymu (1) je tmavší, protože obsahuje velké množství malých T-lymfocytů usazených do sítě z retikulárních buněk. Ve dřeni (2) je množství těchto buněk mnohem menší a dřeň je proto světlejší.

Brzlík
Zvláštním útvarem ve dřeni thymu jsou Hassalova tělíska(1). Jsou to okrouhlé útvary o velikosti kolem 100 um a jsou složeny z koncentricky se vrstvících retikulárních buněk. Jejich funkce je nejasná, předpokládá se, že jde o degenerativní tělíska.