Slezina
Slezina se skládá ze dvou základních typů tkáně. Z bílé pulpy (1), která je centrem imunitní funkce sleziny, a červené pulpy (2), která má hematologickou funkci. Z pouzdra sleiny do parenchymu vybíhají vazivová septa (3), která obsahují cévy a tvoří základní nosnou kostru sleziny.

Slezina
Bílá pulpa sleziny je tvořena provazci lymfatické tkáně, ze které občas "vyrůstá" folikul, kterým excentricky prochází tepénka. Střed těchto folikulů je světlejší - tzv. zárodečné centrum (1) okolo níž je tmavší marginální zóna (2). Dále je zde vidět céva ve vazivovém septu (3).

Slezina
Bílá (1) a červená pulpa sleziny (2).

Slezina
Impregnace stříbrem nám odhalí retikulární a kolagenní vlákna. Dobře tak rozpoznáváme septa s cévami (1) a bílou pulpu (2), kdy uvnitř folikulu je dobře patrná centrální arteriola (3).