Mozková kůra
Od povrchu jsou zde vidět tři vrstvy mozkové kůry:
lamina zonalis (1), lamina granularis externa (2) a lamina pyramidalis (3).

Mozková kůra
Další vrstvy mozkové kůry jsou lamina granularis interna (4), lamina ganglionaris (5) a lamina multiformis (6). Následuje jž bílá hmota hemisfér(B).

Mozková kůra
Bílá hmota

Mozková kůra
V lamina ganglionaris (5. vrstva) se nacházejí velké pyramidové buňky, tzv. Betzovy pyramidy. Jsou to motoneurony, celá vrstva je tedy motorická (resp. eferentní) a je silně vyvinuta v motorických korových oblastech.
Zvětšení: 40x

Mozková kůra
Pod pia mater (P) jsou jednotlivé vrstvy mozkové kůry (zde 1.-3.)

Mozková kůra
Další vrstvy mozkové kůry (4.-6.). Protože se jedná o senzitivní oblast mozku, je 5. vrstvy redukována. Na snímku je patrná též céva (C)

Mozková kůra
Přechod šedé a bílé hmoty. Jsou zde patrná modrá políčka myelinu obalujícího nervová vlákna.

Mozková kůra
Bílá hmota mozkové kůry