Mícha
Na řezu míchou je vidět přední (1) a zadní (2) míšní roh, který komunikuje s druhou polovinou míchy centrální šedí (3) s centrálním kanálem. Bíla hmota míšní (4) obklopuje míšní šeď. Kolem míchy jsou obaly míšní(5)

Mícha
Přední míšní roh (1) obsahuje velké alfa-motoneurony (2), které vysílají své axony do bílé hmoty (3), kde jsou patrné jako drobná vlákna vedoucí od rohů (4).

Mícha
Centrální kanál míšní (1) je vystlán jednovrstevným kubickým až cylindrickým epitelem - ependymem (2). Okolí kanálu tvoří centrální šeď míšní (3)
Zvětšení: 40x

Mícha
Alfa-motoneurony (1) v předním rohu míšním (2).
Zvětšení: 40x