Plexus chorioideus
Do dutin centrálního nervstva (1) je vychípen plexus choroideus. Je kryt ependymem (2) a obsahuje v řídkém vazivu uložené krevní cévy (3) bez hematoencefalické bariéry. Jeho funkcí je vytvářet cerebrospinální tekutinu.
Zvětšení: 40x