Ganglion spinalis
Spinální ganglion tvoří pseudounipolární neurony (1) a nervová vlákna (2). Jak neurony tak vlákna obvykle vytvářejí skupiny.

Ganglion spinalis
Pseudounipolární neuron spinálního ganglia (1) má souvislou vrstvu satelitních buněk (2)
Zvětšení: 40x