Vegetativní ganglion
Neurony vegetativního ganglia (1) mají většinou nesouvislou vrstvu satelitních buněk, obsahují granula lipofuchsinu (jsou zabarveny dohněda) a jsou volně promíchána s nervovými vlákny (2).