Periferní nerv
Na periferním nervu lze rozlišit několik vazivových obalů: zevní epineurium obaluje celý nerv, střední perineurium (1) od sebe odděluje nervové svazky v jednom nervu a endoneurium, které je na povrchu každého axonu a odděluje ho od ostatních (2).

Periferní nerv
Perineurium (1). Buněčná jádra, viditelná v periferním nervu, (2) patří Schwannovým buňkám. Kulaté útvary ohraničené endoneuriem jsou axony neuronů (3).
Zvětšení: 40x