Chorion
Terciární choriové klky mají od povrchu následující stavbu: vrtva syntitiotrofoblastu (1), jedna vrstva kubických buněk cytotrofoblastu (2), rosolovité vazivo klku (3) a cévy klku (4).