Plodové obaly
Růstem amniového vaku choriová dutina zaniká a srůstem mezodermů vznikne tzv. amniochorion. Vrstvy amniochoria zevnitř jsou: amniový epitel (1), vazivo choriové plotny (2 - zde roztržené, tudíž vypádá široce), cytotrofoblast (3) a syntitiotrofoblast (4).

Plodové obaly
Amniochorion je směrem k plodu kryt amniovým jednovrstevným kubickým epitelem (1) pod nímž se nachází vazivo choriové plotny (2).
Zvětšení: 40x

Plodové obaly
Zevní strana amniochoria naléhá na děložní stěnu synticiotrofoblastem (3). Ten je spojen s cytotrofoblastem (2) a ten s vazivem choriové plotny (1).