Placenta
Okraj placenty přechází do amniochoria, tedy plodových obalů (1) - bližší popis viz tam. Vlastní placenta je tvořena plodovou a mateřskou částí. Plodovou tvoří placentární klky (2) mezi nimiž jsou intervilózní prostory, ve kterých koluje krev (3).

Placenta
Mateřská část placenty (1) je tvořena deciduou basalis. Většina klků v placentě jsou klky volné (2), některé klky jsou však srostlé s děložní stěnou a nazývají se klky kotevní (3). Jejich úlohou je přidržovat obě části placenty u sebe a zajišťovat uzavřený intervilózní prostor (4)

Placenta
Při pohledu na kotevní klk (1) vidíme dva možné povrchy placentárních klků - volný (2) a přirostlý (3). Oba však mají v podstatě stejnou stavbu. Skládají se ze silně redukovaných vrstev cytotrofoblastu a syntitiotrofoblastu (ten přeci jen trochu převládá). Uvnitř klků (všech) probíhají cévy, které s intervilózním prostorem komunikují jen přes svou vlastní (též silně redukovanou) stěnu.