Miliární TBC plic
Detail tuberkulózního granulomu. Kaseózní nekróza (1), epiteloidní lem (2), Langhansova buňka(3).