Mitrální vady
Mitrální insuficience

Mitrální vady
Mitrální stenóza

Mitrální vady
Mitrální stenóza
akcentace 1. ozvy, diastolický
šelest s presyst. crescendem

Mitrální vady
Mitrální stenóza
zřetelný presystolický
a protodiastolický šelest

Mitrální vady
mitrální insuficience
s perikardiálním třecím šelestem