Normální trubicové dýchání
Fyziologický nález při poslechu
nad velkými bronchy ( mezi lopatkami )

Trubicové dýchání
krupózní pneumonie, rozsáhlejší pneumonie,
plicní infarkt, nádor