Hyperinflační kompenzatorní dýchání
stav po jednostranné pneumonektomii,
nebo při obstrukci princip. bronchu tumorem