Vlhké chropy
počínající plicní edém nebo
počínající bronchopneumonie

Vlhké chropy
Trubicové dýchání s vlhkými chropy

při rozvinuté bronchopneumonii