Krepitus
fyziologicky u mělce dýchajících osob
(po několika hlubokých nádeších mizí),
plicní fibróza, počínající srdeční selhávání