českylatinskyzačátekprůběhúponfunkceinervacepoznámka
svaly oka
m. rectus superioranulus tendineus communisventrolaterálněskléra oční koule za horním okrajem rohovkyotáčí oční kouli mediokraniálněr. superior n. oculomotorii
m. rectus inferioranulus tendineus communisventrolaterálněslkéra oční koule za dolní okraj rohovkyotáčí oční kouli mediokaudálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus medialisanulus tendineus communisskléra oční koule za mediální okraj rohovkytáhne oční kouli mediálněr. inferior n. oculomotorii
m. rectus lateralisanulus tendineus communisskléra oční koule laterálně za rohovkoutáhne oční kouli laterálněn. abducenslacertus m.r.l. = část pochvy svalu upevňuje oční kouli k laterální stěně očnice
m. obliquus superior(anulus tendineus communis), tělo kosti klínovéventrálně, ohýbá se kolem spina trochlearis (vagina tendinis) a míří dorzolaterálněskléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokaudálněn. trochlearis
m. obliquus inferiorfacies orbialis maxillae laterálně od crista lacrimal posterior a canalis nasolacrimalisdorsolaterálně mezi dnem očnice a m.rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulískléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem) otáčí oční kouli laterokraniálněr. inferior n. oculomotorii
m. levator palpebrae superioris(anulus tendineus communis), facies orbitalis ale minoris o. sphenoidalis ventromediálně od canalis opticuspod stropem očnicea) lamina superficialis - kůže víčka b) lamina profunda - přední plocha tarsus superior, tuberculum orbitale o. zygomaticizvedá horní víčkor. superior n. oculomotoriidělí slznou žlázu na pars orbitalis (horní) a palpebralis (dolní)
m. orbitalispřekrývá fissura orbitalis inferiorudržuje polohu oční koulenn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně koule oční vpadává do očnice (enophtalmus - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. ciliariscalcar sclerae (zesílené vazivo bělimy u sinus sclerae)a) fibrae meridionales - choroidea b) fibrae radiales - vzařují do řasnatého tělesa c) fibrae circulares - obkružují čočku při vnitřním okraji řasnatého tělesa d) (fibrae longitudinales)akomodace do blízka (při kontrakci se uvolní vlákna zonula ciliaris, čočka se samovolně smrští a zaostří do blízka)nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare )hladký sval !!!
m. sphincter pupillaeobkružuje zornici oři margo pupillaris ve stroma iridiscirkulárněmiosann. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare)hladký sval !!!
m. tarsalis superiorkaudální plocha lamina profunda m. levatoris palpebrae sup.horní okraj tarsus superiorpomáhá zdvihat horní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně poklesne horní víčko (ptosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. tarsalis inferiorsvalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferiorhorní okraj tarsus inferiorpomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocíchnn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!!
m. dilatator pupillaeobkružuje zornici při margo ciliaris ve stroma iridisradiálněmydriasann. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)hladký sval !!! při obrně se zornice zůží převahou m. sphincter pupillae (miosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)