m. dilatator pupillae

začátek
obkružuje zornici při margo ciliaris ve stroma iridis

průběh
radiálně

úpon
 

funkce
mydriasa

inervace
nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

poznámka
hladký sval !!!
při obrně se zornice zůží převahou m. sphincter pupillae (miosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)

m. tarsalis inferior

začátek
svalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferior

průběh
 

úpon
horní okraj tarsus inferior

funkce
pomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocích

inervace
nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

poznámka
hladký sval !!!

m. tarsalis inferior

začátek
svalové pochvy m. rectus inferior a m. obliquus inferior

průběh
 

úpon
horní okraj tarsus inferior

funkce
pomáhá stahovat dolní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocích

inervace
nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

poznámka
hladký sval !!!

m. tarsalis superior

začátek
kaudální plocha lamina profunda m. levatoris palpebrae sup.

průběh
 

úpon
horní okraj tarsus superior

funkce
pomáhá zdvihat horní víčko a mění velikost oční štěrbiny v závislosti na emocích

inervace
nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

poznámka
hladký sval !!!
při obrně poklesne horní víčko (ptosa - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)

m. sphincter pupillae

začátek
obkružuje zornici oři margo pupillaris ve stroma iridis

průběh
cirkulárně

úpon
 

funkce
miosa

inervace
nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare)

poznámka
hladký sval !!!

m. ciliaris

začátek
calcar sclerae (zesílené vazivo bělimy u sinus sclerae)

průběh
 

úpon
a) fibrae meridionales - choroidea
b) fibrae radiales - vzařují do řasnatého tělesa
c) fibrae circulares - obkružují čočku při vnitřním okraji řasnatého tělesa
d) (fibrae longitudinales)

funkce
akomodace do blízka (při kontrakci se uvolní vlákna zonula ciliaris, čočka se samovolně smrští a zaostří do blízka)

inervace
nn. ciliares breves (parasympatická vlákna z ggl. ciliare )

poznámka
hladký sval !!!

m. orbitalis

začátek
překrývá fissura orbitalis inferior

průběh
 

úpon
 

funkce
udržuje polohu oční koule

inervace
nn. ciliares breves (sympatická vlákna z ganglion cervicale superius)

poznámka
hladký sval !!!
při obrně koule oční vpadává do očnice (enophtalmus - součást Claude Bernard-Hornerova syndromu)

m. levator palpebrae superioris

začátek
(anulus tendineus communis), facies orbitalis ale minoris o. sphenoidalis ventromediálně od canalis opticus

průběh
pod stropem očnice

úpon
a) lamina superficialis - kůže víčka
b) lamina profunda - přední plocha tarsus superior, tuberculum orbitale o. zygomatici

funkce
zvedá horní víčko

inervace
r. superior n. oculomotorii

poznámka
dělí slznou žlázu na pars orbitalis (horní) a palpebralis (dolní)

m. obliquus inferior

začátek
facies orbialis maxillae laterálně od crista lacrimal posterior a canalis nasolacrimalis

průběh
dorsolaterálně mezi dnem očnice a m.rectus inferior, kraniálně mezi m. rectus lateralis a oční koulí

úpon
skléra oční koule (dolní zevní kvadrant za rovníkem)

funkce
otáčí oční kouli laterokraniálně

inervace
r. inferior n. oculomotorii

poznámka
 

m. obliquus superior

začátek
(anulus tendineus communis), tělo kosti klínové

průběh
ventrálně, ohýbá se kolem spina trochlearis (vagina tendinis) a míří dorzolaterálně

úpon
skléra oční koule (horní zevní kvadrant za rovníkem)

funkce
otáčí oční kouli laterokaudálně

inervace
n. trochlearis

poznámka
 

m. rectus lateralis

začátek
anulus tendineus communis

průběh
 

úpon
skléra oční koule laterálně za rohovkou

funkce
táhne oční kouli laterálně

inervace
n. abducens

poznámka
lacertus m.r.l. = část pochvy svalu upevňuje oční kouli k laterální stěně očnice

m. rectus medialis

začátek
anulus tendineus communis

průběh
 

úpon
skléra oční koule za mediální okraj rohovky

funkce
táhne oční kouli mediálně

inervace
r. inferior n. oculomotorii

poznámka
 

m. rectus inferior

začátek
anulus tendineus communis

průběh
ventrolaterálně

úpon
slkéra oční koule za dolní okraj rohovky

funkce
otáčí oční kouli mediokaudálně

inervace
r. inferior n. oculomotorii

poznámka
 

m. rectus superior

začátek
anulus tendineus communis

průběh
ventrolaterálně

úpon
skléra oční koule za horním okrajem rohovky

funkce
otáčí oční kouli mediokraniálně

inervace
r. superior n. oculomotorii

poznámka