m. stapedius

začátek
v dutině emninetia pyramidalis (paries mastoideus cavitaits tympani)

průběh
otvorem ve vrcholu vyvýšeniny

úpon
zadní plocha krčku třmínku

funkce
vytahuej třmínek z fenestra vestibuli

inervace
n. stapedius (n. facialis)

poznámka
reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek

m. tensor tympani

začátek
semicanalis m. tensoris tympani tubae auditivae, cartilago tubae auditivae, přilehlá část ala major o. sphenoidalis

průběh
laterálně zahýbá kolem processus cochleariformis

úpon
manubrium mallei

funkce
vtahuje a napíná bubínek, a tím vtlačuje třmínek do fenestra vestibuli

inervace
n. musculi tensoris tympani (n. mandibularis)

poznámka
reflexně tlumí chvění mezi spoji sluchových kůstek

m. antitragicus

začátek
antitragus

průběh
přes incisura terminalis auriculae

úpon
cauda helicis

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
rr. temporales n. facialis

poznámka
rudimentární

m. obliquus auriculae

začátek
eminentia conchae

průběh
přebíhá na dorzolaterální straně boltce přes sulcus cruris helicis

úpon
eminentia fossae triangularis

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)

poznámka
rudimentární

m. transversus auriculae

začátek
eminentia conchae

průběh
přebíhá na dorzolaterální ploše boltce fossa anthelicis

úpon
eminentia scaphae

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)

poznámka
rudimentární

m. pyramidalis auriculae

začátek
 

průběh
 

úpon
 

funkce
 

inervace
 

poznámka
ojedinělě se vyskytující svalová vlákna odštěpená od m. tragicus míří na spina helicis

m. tragicus

začátek
kryje ventrální plochu lamina tragi

průběh
kaudálně

úpon
 

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)

poznámka
rudimentární

m. helicis minor

začátek
pokrývá crus helicis

průběh
šikmý

úpon
 

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)

poznámka
rudimentární

m. helicis major

začátek
spina helicis

průběh
kraniálně

úpon
přední okraj helixu před ohybem

funkce
nepatrné pohyby boltce

inervace
r. auricularis n. auricularis post. (n. facialis)

poznámka
rudimentární