m. verticalis linguae

začátek
dorsum linguae

průběh
kaudálně

úpon
facies inferior linguae

funkce
oplošťuje, rozšiřuje a prodlužuje jazyk

inervace
n. hypoglossus

poznámka
převládá v hrotu jazyka

m. transversus linguae

začátek
septum linguae

průběh
laterálně

úpon
okraj jazyka, splývá s m. palatopharyngeus

funkce
zužuje a prodlužuje jazyk

inervace
n. hypoglossus

poznámka
 

m. longitudinalis inferior

začátek
od kořene ke hrotu, část vláken z corpus ossis hyoidei

průběh
mezi m. genioglossus a m. hyoglossus

úpon
splývá s m. styloglossus

funkce
zkracuje jazyk a táhne hrot dolů

inervace
n. hypoglossus

poznámka
 

m. longitudinalis superior

začátek
od submukosy jazyka u epiglottis, septum linguae

průběh
bliíže k dorsum linguae, podélná a šikmá vlákna

úpon
okraje jazyka

funkce
zkracuje jayzk, zdvihá hrot a okraje (tvoří "ruličku")

inervace
n. hypoglossus

poznámka
 

m. palatoglossus

začátek
dolní plocha aponeurosis palatina

průběh
laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina

úpon
jayzk (mezi vlákna m. transvesus linguae)

funkce
zdvihá kořen jazyka přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanuX

inervace
r. pharyngeus n. vagi (plexus pharyngeus)

poznámka

m. styloglossus

začátek
processus styloideus, ligamentum stylomandibulare

průběh
ventrokaudálně

úpon
jazyk (mezi vlákna m. hyoglossus)

funkce
táhne jazyk nahoru a dozadu

inervace
n. hypoglossus

poznámka
 

m. hyoglossus

začátek
a) m. chondroglossus - cornu minus ossis hyoidei
b) m. ceratoglossus - corpus a cornu majus ossis hyoidei

průběh
oba svaly jsou odděleny průběhem m. genioglossus

úpon
jazyk

funkce
táhne jazyk dolů a dozadu

inervace
n. hypoglossus

poznámka
 

m. genioglossus

začátek
spina mentalis superior

průběh
vějířovitě se rozbíhá dozadu a dolů

úpon
corpus ossis hyoidei
septum linguae po celé délce
stěna hltanu (m. constrictor pharyngis medius)

funkce
táhne jazyk vpřed a dolů (při oboustranné kontrakci)
přetahuje na opačnou stranu (při jednostranné kontrakci)

inervace
n. hypoglossus

poznámka