m. palatopharyngeus

začátek
a) fasciculus anterior - zadní část palatum durum, horní plocha aponeurosis palatini, hamulus pterygoideus
b) fasciculus posterior - zadní část aponeurosis palatina

průběh
oba svazky jsou rozděleny úponem m. levator veli palatini a posléze se spojují

úpon
zadní okraj cartilago thyroidea
stěna hltanu

funkce
zdvihá a zkracuje hltan při polykání, snižuje měkké patro

inervace
r. pharyngeus n. vagi

poznámka
podmiňuje ve sliznici arcus palatopharyngeus

m. palatoglossus

začátek
dolní plocha aponeurosis paltina

průběh
laterokaudálně, ventrálně od tonsilla palatina

úpon
jayzk, mezi vlákna m. transvesus linguae

funkce
zdvihá kořen jazyka
přibližuje arcus palatoglossus k arcus palatopharyngeus a uavírá při polykání vstup do hltanu

inervace
r. pharyngeus n. vagi

poznámka
vytváří ve sliznici arcus palatoglossus

m. uvulae

začátek
spina nasalis posterior, dorsální plocha aponeurosis palatina

průběh
 

úpon
tunica mucosa uvulae

funkce
zdvihá a zkracuje čípek

inervace
r. pharyngeus n. vagi

poznámka
 

m. tensor veli palatini

začátek
fossa scaphoidea ossis sphenoidalis
spina ossis sphenoidalis
lamina membranacea cartilaginis tubae auditivae

průběh
kaudálně, mediálně zahýbá v sulcus hamuli pterygoidei

úpon
dorsální plocha aponeurosis palatina

funkce
zdvihá a poté napíná měkké patro
rozšiřuje ostium pharyngeum tubae auditivae

inervace
n. musculi tensoris veli palatini (n. mandibularis

poznámka
v sulcus hamuli pterygoidei je pod šlachu vložena malá bursa m. veli palatini

m. levator veli palatini

začátek
- facies inferior partis petrosae ossis temporalis (ventrálně od apertura externa canais carotici)
- spodní okraj cartilago tubae auditivae

průběh
mediokaudálně

úpon
mediální třetina dorsální části aponeurosis palatina

funkce
zdvihá a táhne vzad měkké patro
přitlačuje měkké patro ke stěně hltanu při polykání a uzavírá vstup do nosohltanu

inervace
r. pharyngeus n. vagi

poznámka